سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان - ۲۱ مارچ ۲۰۰۹ (۱ فروردین ۱۳۸۸)
1388/01/01
(ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان از: مرکز جهانی بهائی)۲۱ مارچ ۲۰۰۹یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،نوروز فرخندۀ امسال مصادف با صدمین سالروز یکی از برجسته ترین وقایع عصر رسولی دور بهائی یعنی استقرار عرش مطهّر حضرت ربّ اعلی به دست ح ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۳ جون ۲۰۰۹ (۲ تیر ۱۳۸۸)
1388/04/02
۱۹ شهرالنّور ۱۶۶ ۲۳ جون ۲۰۰۹ بهائیان عزیز در کشور ایران ملاحظه فرمایند خواهران و برادران روحانی، با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن سرزمین مقدّس، منویّات قلبیّۀ خود را به پیروان حضرت بهاءالله ابراز می‌نماییم. سلامت و امان شما عزیزان از دیرزمان مشغلۀ ذهنی این مستمندان بوده و اکنون نگر ...
ادامه مطلب
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان - رضوان ۲۰۱۰
1389/03/31
پیام را دانلود کنیدترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهانرضوان ۲۰۱۰ میلادی (۱۶۷ بدیع) (از: مرکز جهانی بهائی)پیروان حضرت بهاءالله در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،با قلوبی سرشار از تحسین برای پیروان حضرت بهاءالله، در کمال مسرّت اعلام می‌داریم که در این ایّام ف ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۱۴ می ۲۰۰۹ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸)
1388/03/24
۱۷ شهرالجمال ۱۶۶ ۱۴ می ۲۰۰۹ پیروان جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب، یک سال از دستگیری اعضای محترم سابق هیئت یاران میگذرد. امروز ملّت شریف ایران و دیگر مردم جهان برخلاف آنچه در رسانه های دولتی منعکس است از بیگناهی این عزیزان و دیگر بهائیان بیش از پیش آگاهند. ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۱۹ می ۲۰۰۹ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸)
1388/02/29
۳ شهرالعظمة ۱۶۶۱۹ می ۲۰۰۹احبّای باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند دوستان عزیز و محبوب، گزارش انجمن های شور روحانی ملّی بهائی در ممالک مختلف نمایان گر احساسات رقیق و عواطف لطیف خواهران و برادران روحانی شما در اطراف و اکناف جهان است که از وابستگی معنوی به آن عاشقان روی دلبر ...
ادامه مطلب