سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام ٥ شهریور ١٣٩٢ در بارۀ شهادت جناب عطاءالله رضوانی
1392/06/05
پیام ٥ شهریور ١٣٩٢٨ شهرالاسماء ١٧٠٥ شهریور ١٣٩٢یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایندخبر قتل جناب عطاءالله رضوانی موجب حزن و اندوه عمیق این جمع شد. این عمل شنیع قلب هر انسانی را مشحون از تأسّف و تحسّر می‌نماید و موازین بشری، بدون شک، آمرین و عاملین آن را محکوم می‌کن ...
ادامه مطلب
ترجمه ای از نامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی خطاب به محفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا مورّخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳
1392/09/08
ترجمه ای ازنامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی خطاب بهمحفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا(از: مرکز جهانی بهائی)۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ارسال از طریق الکترونیکیمحفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکادوستان عزیز و محبوب، بیت العدل اعظم الهی از طریق مراسله ای که توسّط منشی محفل شما ارسال گردیده اطّل ...
ادامه مطلب
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی) ٥ دسامبر ۲۰۱۳
1392/10/09
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/2013-12-05پیام ۵ دسامبر ۲۰۱۳ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)٥ دسامبر ۲۰۱۳ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،حضرت عبدالبهاء یکصد سال پیش در پایان "مسافرت پر عزّت و حشمت" خ ...
ادامه مطلب
پیام ۹ بهمن ١۳۹۲ بیت العدل اعظم خطاب به جوانان بهائی در ایران
1392/11/09
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/101پیام ۹ بهمن ١۳۹۲١١ شهرالسّلطان ١٧٠۹ بهمن ١۳۹۲جوانان عزیز و برومند بهائی در مهد امر الله ملاحظه فرمایندیک سال پیش در چنین ایّامی از جوانان بهائی در سراسر عالم دعوت نمودیم تا در بارۀ نقش مهمّ خود در فرایند احیای عالم و اتّحاد امم به تفکّر پردازن ...
ادامه مطلب
پیام نوروز ۱۳۹۳
1392/12/29
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/103پیام نوروز ۱۳۹۳یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندتحیّات خالصانه و تبریکات صمیمانهء خود را به مناسبت فرارسیدن نوروز فیروز و آغاز بهار دل‌افروز به یکایک شما خواهران و برادران عزیز روحانی و به کلّیّهء مردم شریف ای ...
ادامه مطلب