سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام نوروز ۱۳۹۲ بیت العدل اعظم
1391/12/29
نوروز ۱۳۹۲بندگان راستان حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندبا قلوبی سرشار از محبّت و وداد، نوروز فرخنده و سال نو را به شما عزیزان دل و جان و همۀ مردم پاک‌سرشت ایران تبریک و تهنیت می‌گوییم. شهرالعلاء، ایّام مبارک صیام و دوران پرموهبتِ تجدید قوای روحانی به پایان رسید، زمستان پرمرارت و بر ...
ادامه مطلب
پیام رضوان ۱۳۹٢
1392/02/13
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان - رضوان ٢۰۱۳ میلادی (۱۷۰ بدیع)(از: مرکز جهانی بهائی)ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز،قلم اعلی با این بیانات روح‌افزا ظهور یوم لقا و یوم حصاد را توصیف می‌نماید: "کتاب الهی ظاهر و کلمه ناطق" و در ادامه می‌فرماید: ...
ادامه مطلب
پیام ۱ مه ۲۰۱۳ خطاب به بهائیان جهان
1392/02/21
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)۱ مه ۲۰۱۳پیروان جمال قدم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،استقبال جوانان عزیز بهائی و دوستان‌شان و براستی استقبال جوامع بهائی در سراسر عالم از اعلان نود و پنج کنفرانسی که مقرّر است طیّ ماه‌های ژوئیّه ...
ادامه مطلب
پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢
1392/02/19
برگزاری این انجمن شور روحانی بین‌المللی مصادف بود با پنجمین سال مسجونیّت اعضای هیئت سابق یاران که برای خدمت به بهائیان ایران به تمشیت امور جامعه مشغول بودند و با دومین سال دست‌گیری عزیزانی که با خلوص نیّت به تدریس علوم و فنون مفیده به جوانان بهائی اشتغال داشتند، جوانانی که به دستور دولت‌مردانِ وطن خ ...
ادامه مطلب
پیام ۶ تیر ۱۳۹۲ بیت العدل اعظم
1392/04/07
برگرفته از: //www.payamha-iran16.info/payam/2013-06-27.htmlترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی(از: مرکز جهانی بهائی)ارسال از طریق الکترونیکیخطاب به: تمام محافل روحانی ملّیتاریخ: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳با قلوبی پرسوز و گداز خبر تخریب بیت اعظم، بیت مبارک حضرت بهاءالله در بغ ...
ادامه مطلب