سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

داستان خیمه شب بازی و سلطان
1396/03/16
داستان خیمه شب بازی و سلطان (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)ششم می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریمدّت کوتاهی بعد از حکم تبعید ازطهران به مدینۀ مُحصّنۀ [محکم و دارای حصن و حصار] عکّا حضرت بهاءالله خطاب به وزیر اعظم که مسؤول تبعید ایشان بودند لوحی ارسال فرمودند. در این لوح وزیر را محکوم به ب ...
ادامه مطلب
وحدت ادیان
1396/03/23
وحدت ادیان (۱)نوشته مایکل کِرتوتی (Michael Curtotti) (2)۱۸ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریوحدت ادیان یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءالله. آنچه در زیر آمده سعی ناتمامی است برای توضیحی هر چند ناقص دربارۀ این مطلب.شاید بتوان گفت که این اصل اساسی یکی از تعالیمی است که تا حدّی بنحوی نادرست درک و استنباط ...
ادامه مطلب
انبیاء و پیامبران
1396/03/23
انبیاء و پیامبران (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (2)۴ ژوئن ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریآیا می توان آینده را پیشگوئی کرد؟ هر فردی قادر است بر اساس تجربیات گذشته تا حدّ محدودی آینده را پیش بینی کند. ولی این که کسی بتواند آیندۀ بسیار دور را پیش بینی نماید کمی مورد شکّ و تردید است. این امر در ...
ادامه مطلب
خرمن گل رُز: عید رضوان
1396/03/24
خرمن گل رُز: عید رضوان (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی (Michael Curtotti) (2)۲۰ آوریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدوّمین مرحلۀ تبعید حضرت بهاءالله از شهر بغداد به اسلامبول (قسطنطنیه) به دستور سلطان عثمانی بود که نباید به عنوان واقعه ای غم انگیز در خاطر ماند بلکه باید به عنوان ایّامی از سرور به یاد آید. زیرا د ...
ادامه مطلب
جَواهِرِ معانی ـ کلماتِ مکنونه حضرت بهاءالله
1396/03/24
جَواهِرِ معانی ـ کلماتِ مکنونه حضرت بهاءالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌ (Michael Curtotti) (2)۲۱ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر میان آثار معروف حضرت بهاءالله می توان از کلمات مبارکۀ مکنونه یاد نمود. این کلمات به صورت مختصر چون « دُرِّ مَعانی» (3) که ۷۱ قطعه به زبان عربی و ۸۲ قطعه به زبان فارسی اس ...
ادامه مطلب